به گزارش اکونا پرس،

کیفیت هوای تهران با شاخص 39 در وضعیت پاک قرار دارد. این رقم میانگین شاخص کیفیت هوا در 12 ساعت گذشته (با تأکید بیشتر بر روی سه ساعت آخر در شرایط جوی متغیر) برای میانگین کل ایستگاه‌هاست.

 

هوای پاک , شهر تهران ,