به گزارش اکونا پرس،

به گزارش وبدا، متن این نامه به شرح زیر است:

استاد ارجمند جناب آقای دکتر نمکی
وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی

ضمن سپاس از همه زحماتی که در این روزهای سخت در مقابله با اپیدمی کرونا متقبل می شوید وظیفه خود دانستیم درخواست خود برای تعطیلی موقت کلیه اماکن سیاحتی و بخصوص زیارتی که در شرایط بحران ممکن است مراجعین بیشتری هم داشته باشند را به استحضار حضرتعالی برسانیم و تقاضا کنیم از هر طریق که صلاح می دانید در مورد آن اقدام لازم صورت گیرد.
این تصمیم گام مهمی در کنترل این اپیدمی بوده باعث رضایت خالق و مخلوق خواهد بود و تعویق آن باعث صدمات جبران ناپذیریست.
امضاء کنندگان:
دکتر ایرج فاضل- رییس          
دکتر علی نوبخت- دبیر
دکتر محمدرضا ظفرقندی-نایب رییس اول
دکتر سیدجلیل حسینی- نایب رییس دوم
دکتر علی تاجرنیا- خزانه دار
دکتر کورش هلاکویی- بازرس

آقای محمدرضا اسدی- عضو هیات مدیره
دکتر بهروز برومند- عضو هیات مدیره
دکتر محمد بیات- عضو هیات مدیره
دکتر محمدتقی جغتایی- عضو هیات مدیره
دکتر سیداحمد جلیلی- عضو هیات مدیره
دکتر شهریار خاقانی- عضو هیات مدیره
دکتر ناهید خداکرمی- عضو هیات مدیره
دکتر سیدحمید خویی- عضو هیات مدیره
دکتر محمدجواد رسایی- عضو هیات مدیره
دکتر بابک زمانی- عضو هیات مدیره
دکتر امید سبزواری- عضو هیات مدیره
دکتر علیرضا سلیمی- عضو هیات مدیره
دکتر محمود شیرزاد- عضو هیات مدیره
دکتر عبدالرسول صداقت- عضو هیات مدیره
دکتر بیژن صدری زاده- عضو هیات مدیره
دکتر  کاظم عباسیون- عضو هیات مدیره
دکتر مسعود فلاحی خشکناب- عضو هیات مدیره
دکتر محمدعلی محسنی بندپی- عضو هیات مدیره
دکتر فاطمه نعمت اللهی- عضو هیات مدیره
دکتر محمد وجگانی- عضو هیات مدیره