به گزارش اکونا پرس،

اسامی مدارس دولتی و غیرانتفاعی ابتدایی دخترانه و پسرانه در منطقه 10 تهران را در لیست های زیر مشاهده می کنید.

 

لیست مدارس دولتی ابتدایی ( دبستان ) دخترانه منطقه 10

نام مدرسه تلفن آدرس
اسوه 66832540 انتهای خ مرتضوی
حرا* 66876487 خ آزادی بعدازخوش ک کامیاران
حضرت زهرا(س ) 55131213 نواب _ خیابان شهید مقتدری
رضابرکاتی 66882860 خ هاشمی بین کارون وقصرالدشت ک جورمحمدی دبستان برکاتی پ 6666
زنده یاد حبیبی کلهرودی 55757600 حسام الدین - کوچه محقق - دبستان حبیبی کلهرودی
زنده یاد فرهادی 66044672 خیابان طوس تقاطع زنجان جنوبی بین شهیدان و جیهون
زهرامردانی شماره 18 55709725 میدان بریانک خ شهید محمود عرب خ شهید پهلوانی
زهرامردانی 2 66355243 خیابان مرتضوی نرسیده به خوش
شهیدشمس آبادی * 66832613 خ قصرالدشت بین مرتضوی وکمیل ک شهیدجم زاده
شکوفه های انقلاب * 66837152 خ هاشمی بین خوش ورودکی ک مقدم
عذراء 66888865 خ بهنود نرسیده به کارون
عصمت 66873126 خ دامپزشکی بین خوش وقصرالدشت
گل نرگس 66831121 خیابان هاشمی نرسیده به تقاطع جیحون دبستان گل نرگس پ 596
لاله 55725420 خ قزوین خ شهیدحدادی ک شهیدمهدی سیار
نرجس 55739977 خیابان حسام الدین خیابان رنجبر کوچه فرزانی
نرجس1 55717154

ابتدای حسام الدین کوچه پوراسلامی

 

 

 

لیست مدارس غیرانتفاعی ابتدایی ( دبستان ) دخترانه منطقه 10

نام مدرسه تلفن آدرس
پرتودانش 55771072 خ بریانک روبروی پارک نورپلاک 271
پیام ریحانه 66375646 خ رودکی کوچه خواجو پلاک 4
توحید 66874355 خ دامپزشکی بین خوش وقصرالدشت
خاتم الانبیاء 66370602 خیابان هاشمی بین رودکی و نواب
ستایش نوین 66367072 خ کارون بالاترازمرتضوی پلاک 152
متین 55729574 خ نوری یا گلستانی بعداز چهارراه تیموری پ 250
مهر نرگس 66830740 خیابان امام خمینی بین خوش و رودکی پلاک 507
مکتب کوثر النبی 66013967 خیابان طوس بین جیحون و زنجان روبروی بوستان
ندای ریحانه 66357051 خ جیحون بعد از هاشمی کوچه شهید بهرمان

 

لیست مدارس دولتی ابتدایی ( دبستان ) پسرانه منطقه 10

نام مدرسه تلفن آدرس
ابوطالب 66377063 خیابان جیحون بعد از هاشمی کوچه شهید حداد کریمی
امامی * 66568742 خ ارومیه بین خوش ورودکی
بلال حبشی 55733377 میدان بریانک خ بریانک
تربیت شماره 2 66875409 خ خوش آزادی کوچه آذرخش
حمزه سیدالشهداء 66357436 خیابان رودکی بعد از مرتضوی نرسیده به امام خمینی - دست چپ کوچه شهید پدرامی - پلاک 4
حیات طیبه 66377711 خیابان کمیل بین خوش و رودکی
دکترحافظی 66873363 خ طوس بین خوش وقصرالدشت ک شاپورزاده
زعیم 55771085 خ حسام الدین خ آ طاهریان ک کنعانی
شهید شرافتی 66831555 خ کمیل نبش قصرالدشت
شهیددلخواسته * 55766970 خ کمیل نبش قصرالدشت
شهیدغفاری 55711517 خیابان بریانک خیابان شهیدان عرب
شهیدناصریان * 66374353 خ هاشمی بعدازمیدان ک شهیدعزآبای
مالک اشتر 55148090 خ گلستانی ک شهیدمحقق پ 2
میثاق 66088824 خیابان شهید بهنود بین کارون و جیحون
کمیل 55709140

خ قزوین خ سلیمانی خ شهیددرویش

 

 

لیست مدارس غیرانتفاعی ابتدایی ( دبستان ) پسرانه منطقه 1

نام مدرسه تلفن آدرس
برهان نو 66836994 خ مرتضوی -بین رودکی و خوش پلاک 178
حضرت خاتم الانبیاء(ص ) 66370602 خ امام خمینی بین رودکی وخوش پلاک 511
علم و توسعه 66199224 خ مرتضوی بین خوش وقصرالدشت ک احمد زاده پ2
فاضل 66880459

خیابان جیحون بعد از هاشمی کوچه خانکش