به گزارش اکونا پرس،

در این مقاله لیست آدرس و شماره تلفن مدارس دولتی و غیرانتفاعی دبیرستان (متوسطه دوم) دخترانه و پسرانه منطقه 16 تهران ارائه شده است.

 

لیست مدارس دبیرستان ( متوسطه دوره دوم ) دولتی دخترانه منطقه 16

نام مدرسه تلفن آدرس
پویا 55181529 علی آبادجنوبی بلوارابریشم خیابان باستانی پور 24متری شهیدفلاحتی
شهیداول 55061554 نازی ابادهزاردستگاه انتهای خ شهیدحافظ خدایاری
شهیده حاجیه ساعد 55016466 خیابان شهیدرجائی ایستگاه مسجدروبروی پارک شهیدرجائی 274
فاطمیه 55643031 جوادیه خیابان دشت آزادگان ایستگاه قالیشویی پلاک 147
مرضیه یزدی 55344006 فلکه چهارم خزانه ـ خیابان جمشید سید
مفرح 55027800 یاغچی آبادانتهای خیابان بهمنیارمیدان وصال پلاک 2
نیکان 55339812 خزانه بخارائی فلکه چهارم خ جمشید سید
کوثر 55349330

نازی آبادخ شهیداکبرمشهدی میدان پارس پلاک 5

 

 

لیست مدارس دبیرستان ( متوسطه دوره دوم ) غیر انتفاعی دخترانه منطقه 16

نام مدرسه تلفن آدرس
الزهرا( س )غیرانتفاعی 55328669 نازی آبادایستگاه بانک کوچه شهیدهاجری پلاک 28
فدک (دبیرستان غیرانتفاعی ) 55062900

نازی آبادچهارراه دخانیات خ شهیدتولایی کوچه فروردین پلاک 8

 

 

لیست مدارس دبیرستان ( متوسطه دوره دوم ) دولتی پسرانه منطقه 16

نام مدرسه تلفن آدرس
الهی 55061401 خ شهید رجایی-خ شهیداحمدعراقی کوچه شهید نوروزی پلاک 59
پانزده خرداد 55643100 میدان بهمن ابتدای شهید تند گویان پلاک9
توحید 55068044 خزانه بخارائی علی ابادشمالی خ همدانی پلاک 22
شریعتی (دبیرستان ) 55001069 یاغچی آباد میدان باربری خیابان شریعتی
شهیدچمران 55052530

خیابان شهیدرجائی خ ابریشم روبروی سازمان گوشت

 

 

لیست مدارس دبیرستان ( متوسطه دوره دوم ) غیرانتفاعی پسرانه منطقه 16

نام مدرسه تلفن آدرس
امام خمینی (ره )غیرانتفاعی 55055520 نازی آبادانتهای خ _ش اکبرمشهدی بعدازمسجدامام حسن (ع )پ 456
پورجوادی 55056171 بزرگراه بعثت بخارایی شمالی پ 595
توسعه صنعت 55308677

میدان ابریشم خ شهید همدانی کوچه شهید باقری پلاک 3