به گزارش اکونا پرس،

در این مقاله لیست آدرس و شماره تلفن مدارس دولتی دبیرستان (متوسطه دوم) دخترانه و پسرانه منطقه 20 تهران ارائه شده است.

مدارس متوسطه دوره دوم دخترانه منطقه 20 تهران

جنسیت مقطع آموزشی نام نوع نشانی
دخترانه متوسطه دوره دوم آزادگان عادی دولتی سیزده آبان کوی آبان 2
دخترانه متوسطه دوره دوم ابراهیم عادی دولتی جاده ورامین ـ جاده نظامی
دخترانه متوسطه دوره دوم جهان تربیت عادی دولتی صفائیه روبروی اداره برق 
دخترانه متوسطه دوره دوم حجاب عادی دولتی خیابان شهید فدایی کوچه دانش
دخترانه متوسطه دوره دوم حضرت زهرا عادی دولتی جاده قم بهشتی روستای قوچ حصار
دخترانه متوسطه دوره دوم حضرت زینب2 عادی دولتی دولت آباد ـ فلکه دوم ـ باروتکوبی
دخترانه متوسطه دوره دوم حضرت مریم 1 عادی دولتی میدان غیبی گلستان دوم
دخترانه متوسطه دوره دوم ریحانه عادی دولتی ابن بابویه ـ جنب برج طغرل خ شهیدنبی پور
دخترانه متوسطه دوره دوم شریعت1 عادی دولتی دولت آباد ـ روبروی درمانگاه عربها 
دخترانه متوسطه دوره دوم شهید جعفری عادی دولتی روستای قلعه نو
دخترانه متوسطه دوره دوم شهید رجائی عادی دولتی جاده ورامین ـ بعد از سه راه تقی آباد ـ جنب کارخانه مارگارین 
دخترانه متوسطه دوره دوم شهید غیوری عادی دولتی جاده سوم ـ ابن بابویه ـ مقابل برج طغرل 
دخترانه متوسطه دوره دوم صدیقه طاهره 2 عادی دولتی دولت آباد ـ پل سیمان ـ جنب مسجد امام سجاد 
دخترانه متوسطه دوره دوم طاهباز عادی دولتی جاده قم بهشتی خیابان فردوسی روبروی انبارجهاد
دخترانه متوسطه دوره دوم عاشورا عادی دولتی میدان شهید غیبی خیابان شهید محمد داسار
دخترانه متوسطه دوره دوم عترت1 عادی دولتی فیروز آباد خیابان رضاییه
دخترانه متوسطه دوره دوم فاطمیه 2 عادی دولتی جاده امین آباد ـ خ شهید وحدتی فر 
دخترانه متوسطه دوره دوم فاطمیه1 عادی دولتی خیابان دیلمان خیابان شهیدخانلری
دخترانه متوسطه دوره دوم فرزانگان عادی دولتی دولت آباد ـ فلکه دوم ـ باروتکوبی
دخترانه متوسطه دوره دوم کوثر1 عادی دولتی خیابان حرم جنب صندوق فرهنگیان
دخترانه متوسطه دوره دوم محمدباقرجدلی1 عادی دولتی انتهای خیابان بسیج 
دخترانه متوسطه دوره دوم  مرحوم قراب  عادی دولتی روستای گل تپه کویر کریم آباد
دخترانه متوسطه دوره دوم مرکز آموزشی زینب عادی دولتی جاده قم خیابان فدایی
دخترانه متوسطه دوره دوم هیجده دی1 عادی دولتی فداییان اسلام روبروی مسجدفیروزآبادی 

 

 

مدارس متوسطه دوره دوم پسرانه منطقه 20 تهران

 

جنسیت مقطع آموزشی نام نوع نشانی
پسرانه متوسطه دوره دوم آفرینش عادی دولتی جاده سوم ـ چشمه علی ـ جنب ساختمان گزینش 
پسرانه متوسطه دوره دوم آیت ا... خامنه ای عادی دولتی خیابان قم جنب فرمانداری روبروی ایثارگران
پسرانه متوسطه دوره دوم امام حسن مجتبی عادی دولتی خیابان قم میدان فرمانداری
پسرانه متوسطه دوره دوم امام علی عادی دولتی جاده قم بهشتی روستای قوچ حصار
پسرانه متوسطه دوره دوم باقرالعلوم عادی دولتی خیابان شهید فدایی انتهای کوچه شهید حسینی
پسرانه متوسطه دوره دوم بیست و دوم بهمن 57 عادی دولتی جاده سوم ـ چشمه علی ـ روبروی گزینش
پسرانه متوسطه دوره دوم پویا عادی دولتی دیلمان شهرک گلها
پسرانه متوسطه دوره دوم خاتم عادی دولتی خیابان فداییان اسلام روبروی کانون جنب بانک کشاورزی
پسرانه متوسطه دوره دوم دکترحسابی عادی دولتی خیابان شهید غیبی جنب ستاد شهرسالم 
پسرانه متوسطه دوره دوم سرلشگر بابایی عادی دولتی فیروز آباد
پسرانه متوسطه دوره دوم شهید بهشتی عادی دولتی جاده قم جنب سازمان تبلیغات اسلامی
پسرانه متوسطه دوره دوم شهید مدرس2 عادی دولتی خیابان قم جنب فرمانداری
پسرانه متوسطه دوره دوم شهید مطهری عادی دولتی خیابان فداییان اسلام پل سیمان خیابان شهید رحیمی
پسرانه متوسطه دوره دوم شهیدبهشتی عادی دولتی جاده قم جنب کانون فرهنگی بسیج
پسرانه متوسطه دوره دوم شهیدباهنر2 عادی دولتی جاده سوم ـ چهارراه خط آهن 
پسرانه متوسطه دوره دوم عظیمیه عادی دولتی میدان نارنج کوچه کیهانی
پسرانه متوسطه دوره دوم علی اکبر دهخدا1 عادی دولتی انتهای 24متری کوچه تربیت معلم
پسرانه متوسطه دوره دوم مصباح الهدی2 عادی دولتی دولت آباد ـ روبروی درمانگاه عربها 
پسرانه متوسطه دوره دوم ملاصدرا2 عادی دولتی انتهای 24متری مجتمع آموزشی زکریا
پسرانه متوسطه دوره دوم نبوت عادی دولتی جاده ورامین ـ جاده نظامی 
پسرانه متوسطه دوره دوم هفده شهریور1 عادی دولتی چشمه علی ـ جنب گزینش