به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره‌ای افق کوروش، این اقدام افق کوروش در راستای تداوم عمل به مسئولیت های اجتماعی خود و همکاری نزدیک با موسسات خیریه جهت کمک به تامین معیشت خانواده های نیازمند کشورمان صورت گرفته است.

گفتنی است در سالیان اخیر  افق کوروش بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و در راستای تداوم بخشی از مسئولیت های اجتماعی خویش کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به صورت ماهانه و از طریق موسسات خیریه در اختیار نیازمندان مناطق محروم کشور قرار داده است.