به گزارش اکونا پرس،

به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در پی انتشار ویدیویی در فضای مجازی که نشان می داد کارگران خدمات شهری برای رفع گرفتگی جوی و کانال های شهری چه مصائبی را به جان می خرند، در توییتی نوشت: کارگر فداکار براى رفاه و بهداشت شهروندان در اوج بیماری کرونا در جوی فاضلاب و لجن فرو می‌رود تا گرفتگی آن را رفع کند.

‌وی تاکید کرد:٣٠ ثانیه اندوه بار؛ به دلیل بی مسئولیتی آنان که تفاوتى میان خیابان و جوی آب با مخزن زباله نشناخته اند!

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه دیدن ویدئوی تلخ ‌اقدام این همکار فداکار، معیارهای سنجش مسئولیت پذیری شهروندان را جا به جا مى کند، اضافه کرد:به معاونت ارتباطات شورا ماموریت داده ام تا نشانى از او بیابند تا با حضور رسانه ها که صداى شهر و شهروندان هستند، از فداکارى او قدردانى کنیم.

اعطا خطاب به شهروندان گفت: اگر نام و نشانى از او مى شناسید، دریغ نکنید.

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: از دیگر سو، طبیعتا این پرسش براى شهروندان و براى نمایندگان شهروندان در شورا مطرح است که چرا این همکاران، امکانات کافى در اختیار نداشته اند؟ از منظر وظیفه نظارتى، این موضوع را پیگیرى موثر و گزارش خواهم کرد.