به گزارش اکونا پرس،
به نقل از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی سید ضیاء الدین  شجاعی برهان با اشاره به استقرار سامانه های شفافیت و  پنجره  واحد اطلاع رسانی مجوزهای وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  گفت :  این وزارتخانه ، در صدد است این سیاست را در تمام سطوح اجرا کند و این موضوع ،  موجب رونق دولت  الکترونیک شده و با استقرار  این سامانه ها ، از بسیاری  مفاسد پیشگیری  می شود .
 شجاعی برهان همچنین از تلاش ها و حمایت های استاندار آذربایجان غربی در تمام حوزه های کاری این وزارتخانه تقدیر و اظهار امیدواری  کرد؛ با حمایتها و تعامل دو سویه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی با استانداری  ، شاهد پیشرفت  روزافزون این استان باشیم .
در این دیدار محمد مهدی  شهریاری ، استاندار آذربایجان غربی از وزیر تعاون ، ،کار و رفاه اجتماعی برای  انتصاب  ابوالفضل عبادی به عنوان  مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی  تشکر  و حمایت کامل استانداری را  از وی در راستای  پیشبرد امور اعلام کرد .