به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازمعاونت ارتباطات و امور بین‎الملل شورای اسلامی شهر تهران، محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورا در معرفی طرح «الزام شهرداری تهران، با توجه به ظرفیت‎های گردشگری در فرایند بازنگری طرح تفصیلی ‎شهر تهران و ایجاد لایه گردشگری در نقشه‎های این طرح» در صحن شورا گفت: طرح «الزام شهرداری تهران، با توجه به ظرفیت‎های گردشگری در فرایند بازنگری طرح تفصیلی ‎شهر تهران و ایجاد لایه گردشگری در نقشه‎های این طرح» توسط آقای خلیل‎آبادی رئیس کمیته میراث فرهنگی ارائه شده و روی آن تغییرات زیادی صورت گرفته است.

او ادامه داد: درواقع بسیاری از نگرانی‎های موجود در این طرح در طرح تفصیلی هم وجود دارد و مورد بررسی قرار گرفته‎است. اما با توجه به رویکرد انسان محوری مدیریت شهری شورای پنجم، توجه بیشتری به گردشگری و ایجاد بناهای تفرجگاهی صورت می‎گیرد.

پس از ارائه متن طرح، بهاره آروین عضو شورا با طرح پرسشی گفت: متن این طرح با متن گزارش کمیسیون تفاوت دارد. در متن سخن از ایجاد لایه گردشگری در طرح تفصیلی گفته شده است اما در متن کمیسیون به لایه‎ای که ظاهرا وجود دارد ارجاع داده می‎شود. آیا پیش‎فرض این لایحه وجود دارد و نیاز به ایجاد آن نیست؟

محمد سالاری در پاسخ بهاره آروین افزود: بله در این طرح جدید لایه گردشگری نباید اضافه می‎شد چراکه در طرح تفصیلی وجود دارد. لذا در ادبیات گزارش اصلاح صورت گرفت.

همچنین محمدجواد حق شناس در موافقت با این طرح گفت: اگر به سمت درامدهای پایدار تهران برویم، قطعا یکی از مهمترین راه‎‎ها تقویت این ایده است که تهران به یک مقصد گردشگری تبدیل شود که متاسفانه در این سال‎ها نسبت به این موضوع بی‎توجه بودیم.

بر اساس این گزارش با توجه به اینکه وقت جلسه شورا به اتمام رسیده بود ومباحث در این زمینه زیاد بود ادامه بررسی این دستور به جلسه بعدی شورا موکول شد.