به گزارش اکونا پرس،

به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران برای سال مالی 1393حجت نظری عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ابهاماتی که در این گزارش وجود دارد گفت: پرسش اصلی این است که  الان در صورت رای ندادن شورا به این گزارش حسابرسی تکلیف چیست؟ چون واقعیت این است که به رغم توضیحاتی که داده شد هنوز در مورد بحث‌هایی مثل پل صدر ابهاماتی وجود دارد.مسائلی مثل اینکه درباره هزینه‌هایی که آن پروژه در ان مقطع زمانی صورت گرفته و از چند منطقه کمک گرفته شده و پول‌هایی از جاهای مختلف شهرداری برای این پروژه آمده است و هنوز هم عدد دقیق از هزینه‌ها وجود ندارد و گهگاه مدیران  هم عددهای متفاوتی را مطرح می‌کنند.

نظری ادامه داد: با چنین شرایطی زمانی گزارش حسابرسی آن به صحن شورا می‌آید به راحتی این مسائل مطرح می‌شود و مواردی که خود شورا از ابتدا مطرح کرده که در این پروژه مفاسد زیادی نهفته است به راحتی با یک قیام و قعود تمام می‌شود.البته منظور از قیام و قعو بحث شکلی است. منظور این است که خیلی در مساله دقیق نمی‌شویم و به راحتی از کنار آن عبور می‌کنیم و بعد هم جامعه به ما می‌خندد و سوال می‌کند که مگر شما نگفتید که درباره پل صدر این مفاسد وجود داشته، مگر شما نگفتید که از منطقه 5 پول آورده شده و در پروژه پل صدر خرج شده است. پس چه شد که الان رای دادید و به راحتی از این موضوع عبور کردید؟

نظری در ادامه گفت:لذا تقاضای من این است که همکاران محترم دقت بیشتری داشته باشند ومن به عنوان مخالف گزارش می‌خواهم عرض کنم و تقاضا دارم که حتما رای مخالف  به این دهید و تعیین‌تکلیف کنید که رای مخالف به گزارش حسابرسی درنهایت منجر به چه موضوعی خواهد شد.

نظری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در جریان بررسی این گزارش افزود: دقیقا برعکس آن چیزی که در صحن مطرح شد اگر شورا امروز این گزارش را تائید کند عملا امکان رسیدگی قضایی از موضوع را سلب می‌کند، چرا که صحن شورای پایتخت عملا این گزارش ولو مشروط را تائید کرده است. لذا عملا شما نمی‌توانید پیگیری قضایی کنید اما اگر شورا امروز این گزارش را رد کند حتما امکان پیگیری قضایی هم وجود خواهد داشت.

او ادامه داد: من از اعضا تقاضا می‌کنم قدری با احتیاط بیشتری از واژه‌ها استفاده کنند و در موضوعی که اتفاقا بسیار درباره آن بحث است و اتفاقا بسیاری از مفاسدی که ما از روز اول و زمانی که هنوز وارد شورا نشده بودیم و بعد هم که عضو شورا شدیم ادعا می‌کردیم در آن انجام شده است و عمده این مفاسد را اتفاقا همین جا باید دنبال کنیم.

نظر در پایان اظهار داشت: امروز اگر این گزارش را تایید کنیم یعنی تا الان داشتیم حرف‌هایی را می‌زدیم که خیلی معنا نداشته و خیلی نسبت به حرف‌هایی که می‌زدیم اعتماد نداشتیم و یک چیزهایی شنیده بودیم و الان به این نتیجه رسیدیم که این حرف‌ها درست نیست. من تقاضا می‌کنم امروز شورا با احتیاط بیشتری درباره این یک موضوع رفتار کند و با رای مخالف خود نگوید که صحبت‌های گذشته را ادعا می‌کردم و آنها درست نبوده است.