به گزارش اکونا پرس،

به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران کلنگ احداث بوستان وصال در منطقه 19 طی مراسمی با حضور زهرا نژاد بهرام  نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، شهردار، مدیران شهرداری و شورایاران منطقه 19 بر زمین خورد.

در این مراسم زهرا نژاد بهرام عضو و نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران ایجاد این بوستان را گامی مهم در راستای بهبود وضعیت محیطی شهرک وصال و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان این منطقه دانست و گفت: این بوستان بنا بر ضرورت بهره برداری از فضاهای شهری بویژه برای سالمندان و کودکان، متناسب با جمعیت ساکن در این شهرک و با رعایت ضوابط مناسب سازی و رفع فضاهای شهری احداث می شود.

رییس کمیته شهر سازی شورای شهر تهران  ضمن قدردانی از مدیریت شهری منطقه در پیگیری مطالبات بحق شهروندان و رفع آن ها بیان کرد: پیش از این نیز آسفالت این بوستان به همت شهرداری منطقه انجام و درنتیجه باعث تسهیل تردد شهروندان و رضایت آنان شد.