به گزارش اکونا پرس،

دکتر یادگارنیا، فوق تخصص بیماری های عفونی در گفتگو با اکوناپرس با اشاره به بیماریهای عفونی و نحوه مقابله و درمان با آن  گفت: در مورد بیماریهای عفونی دو اتفاق مهم رخ می دهد که یکی از این پدیده ها بیماری های نوپدید هستند.  قبلا تصور می شد با توجه به رعایت بهداشت جامعه و واکسیناسیون  روند بیماری های عفونی رو به کاهش خواهد رفت.

وی افزود:  اما  پاندمی ها و شیوع همگانی بیماری ها  نشان داد، علیرغم رعایت بهداشت در جامعه و واکسیناسیون  روند بیماری های عفونی رو به کاهش هم در نتیجه تغییراتی که در بیماری های عفونی رخ می دهد به شکل  بیماری‌ها جدید جایگزین بیماری های قبلی می شوند. همان طور که می دانید میزان بیماری های عفونی همچون سرخک و آبله در جهان بسیار کاهش یافته اما   یکسری بیماری‌ها همچون  سویه های جدید آنفولانزا و یا کرونا وایرس  از  بیماری های نوپدید هستند که جایگزین آنها شده اند.

این فوق تخصص بیماری های عفونی تصریح کرد: بر همین اساس تصور می کنیم تغییراتی در بیماریهای عفونی اتفاق می افتد و علی رغم مهار برخی از بیماری ها، ویروس ها و عفونتهای جدیدی پدید می آید که به مجموعه این ویروس ها بیماری­ها نوپدید گفته می شود. برهمین اساس تغییر ژنتیک ویروس ها، باکتری ها و قارچ ها ممکن است در جهان عفونت های جدید و بیماری های نوپدید به وجود آورد که  سردسته بیماری های نوپدید حال حاضر جهان، کروناویروس و برخی از سویه های آنفولانزا هستند.

 لذا جامعه باید برای مقابله با اپیدمی ها و پاندمی های بیماریهای نوپدید آمادگی برخورده علمی داشته باشد چرا که در صورت وجود آمادگی حتی با بررسی‌های دقیق می‌توان به این نتیجه رسید که سال آینده جامعه دچار چه اپیدمی خواهد شد.

وی افزود: اما دسته دیگر از بیماری های عفونی بازپدید نام دارند. بر این اساس برخی از بیماری‌های قدیمی که پیش از این ریشه کن شده است با تغییرات ژنتیکی به جامعه باز می‌گردد. به عنوان مثال اگر در جامعه ای میزان واکسیناسیون و بهداشت عمومی کاهش یابد ممکن است بسیاری از بیماریهای میکروبی قدیمی  در جامعه شیوع پیدا کند.

 یادگارنیا گفت: در برخی از جوامع با انجام واکسیناسیون میزان بیماری هایی همچون فلج اطفال و سرخک  به صفر رسید و تصور دنیا بر این شد که این دو بیماری ریشه کن شده است  اما متاسفانه پس از کاهش سطح ایمنی جامعه و بی توجهی به واکسیناسیون بیماری فلج اطفال و سرخک در برخی از نقاط دنیا دوباره شیوع پیدا کرد. باید تمام جوامع نسبت به دو بیماری نوپدید و بازپدید هوشیاری و آمادگی جدی داشته باشند و ایمنی جامعه را در برابر آن ها افزون کند.