به گزارش اکونا پرس،

دکتر علیرضا رییسی گفت: پزشکان در مطب‌های خصوصی هم می‌توانند بیماریابی را انجام دهند و آزمایش های سریع کرونا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت تا از فرد مشکوک آزمایش گرفته و ضمن اقدام درمانی لازم از طریق پزشک با ثبت اطلاعات بیمار در سامانه الکترونیکی فرد به مراقبان سلامت متصل شود و تیم ها در ذیل طرح شهید سلیمانی از اطرافیان بیمار آزمایش خواهند گرفت و فرد رصد و پیگیری خواهد شد.

وی افزود: هر فرد کرونا مثبت باید در قرنطینه بماند اما ما این قید را گذاشتیم که اگر فردی به کرونای انگلیسی مبتلا شده بود، باید فرد به قرنطینه اجباری که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می کند، برود و مدت بیماری خود را در آن محل خاص سپری کند زیرا در این صورت کنترل بیماری راحت تر خواهد بود.