به گزارش اکونا پرس،

یکی از بزرگترین وظایف نیروی انتظامی حفظ ارزش‌ها و قدرت و عزت در چارچوب ارزش های اسلام و قرآن کریم است. طبق سند چشم انداز ۱۴۰۴ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید در تعامل مستمر با مردم و نهادهای دولتی و خصوصی بتواند بر  افزایش امنیت اخلاقی  و شناسایی موانع آن  حضور موثر داشته و رضایت خانواده ها را در تامین عمومی جامعه فراهم کند.

 اما در این بین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های مهمی در مدیریت امنیت عمومی کشور با تاکید بر امنیت اخلاقی مواجه است. این موارد شامل ضعف انگیزش در ماموران، ضعف آموزش کارکنان پلیس امنیت اخلاقی، عدم مشارکت کارکنان، عدم اعتماد کافی مردم، سختی کار در پلیس امنیت اخلاقی به ویژه در شرایط سخت کرونایی، عدم برنامه ریزی و پیشگیری از شرایط اضطراری در تامین امنیت اخلاقی است.

همچنین ضعف نهادهای نظارتی، نبود هماهنگی های لازم در سایر سازمانها،کمبود تجهیزات آموزشی، کمبود تجهیزات نظارتی،ضعف در اخلاق مدیریتی کشور،کارکرد منفی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در گسترش بی امنی اخلاقی ،ضعف همکاری خانواده ها با پلیس،تاثیر فرهنگ مبتذل غربی بر ارزشهای اخلاقی،تعامل ضعیف نهادهای آموزشی با ناجا،مناسب نبودن و به روز نبودن قوانین،از دیگر چالش های پلیس امنیت اخلاقی است.

 اما همواره پیشگیری بهتر از درمان است در ناهنجاری اخلاقی نیز مهم‌ترین ضعف ما عدم  اجرای صحیح برنامه های فرهنگی و ترویج هنرمندانه آن برای ارزش نهادن به اخلاق در بین جوانان است در واقع پلیس جور  تمام ضعف ها و کاستی های نهادهای آموزشی و تربیتی در حوزه فرهنگ را به دوش می‌کشد و سیبل تمام انتقادات می شود.

 به صورتی که در شرایط سخت کرونایی و لزوم اجرایی شدن پروتکل های بهداشتی ماموران پلیس اخلاقی موظف به پاسخگویی جمع کثیری از مراجعه‌کنندگان هستند. به عنوان مثال در حوزه حجاب و عفاف حدود ۲۶ دستگاه و ارگان مهم کشور مسئول هستند که یکی از آنها نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است قطعا اگر ۲۵ دستگاه دیگر بتوانند ماموریت ها و وظایف خود را به درستی اجرا کنند بار مسئولیت ها و فشارهای پلیس امنیت اخلاقی نیز کاهش خواهد یافت.