به گزارش اکونا پرس،

دکتر خادلی افزود: کل آسیب دیدگان؛ ١٨٩۴ نفر که در سال ٩٨ این عدد١۴٩٨ بود و ٩ نفر نیز فوت شدند که در سال ٩٨ این عدد ۴ نفر بود.

وی با بیان اینکه ١٣١ نفر قطع عضو داشتند که در سال ٩٨ این عدد ١٩٣ بود، افزود: آسیب به چشم ۵٢٧ نفر است که سال ٩٨ این عدد ۵١٢ بود.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: سوختگی متوسط و شدید ۵۴۶ نفر است که در سال ٩٨ این عدد ٣١٨ بود.

به گفته دکتر خالدی ، بیشترین آسیب دیده در استان‌های تهران با ۵۵٣ نفر ، آذربایجان شرقی با ١٨۵ نفر ، کرمانشاه با ۴٠  نفر ، ۴۶ درصد مصدومین بین ۶ تا ١٨ سال بودند. وی افزود: ٨٢ درصد آسیب دیدگان مرد و ١٨ درصد خانم بودند.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور افزود: ٣٠ درصد از آسیب دیدگان را عابران پیاده و نیروهای امدادی تشکیل می دهند.