به گزارش اکونا پرس،

او در ابتدای مقاله‌اش نکاتی از آینده صنعت غذایی در ایران و جهان آورده و اشاره داشته بود طبق نظرات متخصصان صنایع غذایی و آنچه که در تحقیقات آینده‌پژوهان آمده است جهان در حوزه غذا و در نتیجه همه صنایع وابسته به آن دارای تغییراتی جدی و مهم است.

در ادامه مقاله، حسین مصطفی‌زاده، اهداف و اصولی که بیژن برای سال جدید مشخص کرده، آورده و تصریح کرده بود که بیژن در سه محور ریل‌گذاری کرده است که عبارتند از: استفاده از تکنولوژی روز دنیا، کیفی‌سازی نیروهای انسانی و اجرای فاز جدید تحقیق و توسعه.