به گزارش اکونا پرس،

به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران زهرا صدر اعظم نوری در دویست و نودمین جلسه شورا و در واکنش به گزارش رابط شورایاری منطقه 21 گفت: منطقه 21، منطقه صنعتی است و وجود کارخانجات بافت غالب آن را تشکیل می‌دهد؛ در نتیجه باید این واحدهای صنعتی در راستای مسئولیت اجتماعی خود، در ازای زیانی که به محیط‌زیست می‌زنند، خدماتی به منطقه ارائه کنند.

او ادامه داد: برای مثال می‌توانند نگهداری یک بوستان را تقبل کنند و یا احداث یک پل در منطقه کمک کنند. همچنین در این منطقه کسانی که اقدام به تخریب و نوسازی می‌کنند باید 20 درصد مساحت خود را به توسعه فضای سبز اختصاص دهند که باید پیگیری شوند که این املاک متعهد به انجام این اقدام شوند.

این عضو شورا همچنین گفت که؛ در منطقه تهرانسر صنایع مزاحمی وجود دارد که تاکنون تاکنون از ظرفیت بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها استفاده نشده و ما می‌توانیم در این زمینه به منطقه کمک کنیم.