به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازمدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه محسن محمدیان افزود: سال گذشته بیشترین آمار استفاده ســفر ترکیبی مترو و دوچرخه به ترتیب در خردادماه  ۷۰۰و تیرماه ۵۶۲ دوچرخه سوار بوده است. 
وی با اشاره به اینکه در ۳ ماهه ابتدایی سال نود و هشت، ۴هزار و ۲۹۸ دوچرخه سوار از مترو استفاده کردند، گفت: در ۳ ماه ابتدایی سال نود و نه،  ۸۷۳ نفر از ســفر ترکیبی مترو و دوچرخه استفاده کردند. 
محمدیان افزود: در ۳ ماهه آخرسال۹۸ نیز هزار و ۶۱۶ دوچرخه سوار از مترو اســتفاده کردند و ۳ ماهه آخر سال نود و نه نیز به ۴۱۰ نفر رسید. و کمترین آمار ســفر با دوچرخه به ترتیب در فروردین ماه ۵۳ نفر، شهریورماه ۱۵۳ و مردادماه ۲۱۷ نفر به ثبت رسیده است. 
وی با اشاره به اینکه خط ۵ متروی تهران دسترسی راحت تر به بوستان چیتگر را مهیا کرده گفت: بیشترین آمار ســفر با دوچرخه در خط ۵ متروی تهران و حومه به ثبت رسیده است و بعد از آن به ترتیب خط ۳ متروی تهران به دلیل دسترسی به بوستان ولایت و خط ۲ به دلیل داشتن تقاطع با خط ۵ بیشترین آمار سفر با دوچرخه را طی ۷ ماه گذشته داشتند.