به گزارش اکونا پرس،

دکتر سید حیدر محمدی افزود: واکسن برکت مجوز تزریق اضطراری دریافت کرده و ۳۲۰ هزار دُز واکسن به معاونت بهداشت تحویل داده شده است و ۴۰ هزار دُز دیگر هم امروز تحویل داده می‌شود.