به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، "علیرضا زاهدیان"  در بیستمین جلسه کمیته آمار بخشی گفت: سال ۱۳۹۹ جریان آمار در نظام آماری وزارتخانه به حد مطلوبی رسید و ماهنامه آماری با مشارکت واحدهای ستادی و واحدهای آمار سازمان های وابسته منظم منتشر شد.

 وی افزود: در سال ۱۴۰۰ علاوه بر جریان آمار بر جریان داده ها تمرکز خواهیم کرد. برنامه آمار وزارتخانه در سال جاری با مشارکت تمام واحد های مربوط،  تدوین شده است و گزارش پیشرفت آن هر سه ماه یک بار ارائه می شود‌ .

زاهدیان تصریح کرد: بررسی برنامه آمار وزارتخانه در سال ۱۴۰۰ که با مشارکت معاونت های تخصصی و واحدهای آمار سازمان‌های وابسته تهیه شده است از موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود .

وی گفت: مروری بر مصوبات شورای عالی آمار با موضوع تولید آمارهای رسمی و همچنین  ارائه گزارشی از روند و میزان پیشرفت تهیه و تدوین سالنامه آماری ۱۳۹۹ از دیگر موضوعات مورد بحث و بررسی بوده است. 

رییس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مروری بر موضوع جداسازی آمارهای بخش تعاون مطابق با سند توسعه بخش تعاون و ارائه راهکارهایی برای بروز رسانی آمار و اطلاعات بخش تعاون و مروری بر تعاریف و اصطلاحات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی در بیستمین جلسه آمار بخشی بود.