به گزارش اکونا پرس،

دکتر صالحی افزود: اثربخشی واکسن روی واریانت ویروس دلتاکرونا در تست خنثی‌سازی (cVNT) ارزیابی و مشخص شد سرم افرادی که واکسن برکت دریافت کرده اند، دارای آنتی بادی به میزان موثری در برابر کرونای دلتاست.