به گزارش اکونا پرس،

دکتر سید مجید صادقی راد اظهار داشت: اکثریت کارکنان واحدهای درمانی سازمان تامین اجتماعی پیش از این و همراه با کادر درمان کشور واکسن کرونا را دریافت کرده بودند.

وی افزود: واکسیناسیون کارکنان این سازمان در سایر استان های کشور نیز با توجه به درخواست مدیرعامل محترم سازمان و موافقت معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از طریق مدیریت درمان استانها و با هماهنگی دانشگاه های علوم پزشکی استان، در حال پیگیری و انجام است.

صادقی راد گفت: انجام واکسیناسیون کارکنان استان تهران از طریق پرسنل درمانی سازمان تامین اجتماعی و با نظارت ناظرین شبکه بهداشت غرب تهران انجام شد که زحمات آنان جای تقدیر دارد.

معاون تامین خدمات درمانی اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: دوز اول واکسیناسیون کارکنان سازمان تامین اجتماعی، دیروز ششم شهریور به اتمام رسید و متعاقبا در خصوص دوز دوم واکسیناسیون همکاران اقدام خواهد شد‌.