به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در متن این حکم آمده است:
با عنایت به حسن سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم  شما را به عنوان " سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی " منصوب می کنم.
مقتضی است با تعامل موثر و همکاری کامل  دفاتر روابط عمومی صندوق ها، بانک ها و موسسات وابسته برای پیشبرد سیاست های دولت محترم و وزارت مردم گام بردارید و با اتکال به ذات اقدس باری تعالی در انجام وظایف و امور محوله موفق باشید.