به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه علی عبداله پور افزود: به منظور کاهش مصرف انرژی روشنایی ایستگاه‌های مترو به نحوی که دید مسافر دچار مشکل نشود و در انجام کارها اختلالی ایجاد نشود کاهش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه خاموشی ها و روشنایی ها و سایر تجهیزات در راستای صرفه جویی انجام شده و خرابی محسوب نمی شود گفت: در ابتدا اجرای این طرح نیز مبنی بر همراهی و کمک به کاهش مصرف انرژی الکتریکی از طریق شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه و پیرو گزارش تکمیلی نتایج قطع برق دو ساعته و روشنایی عادی هفت ایستگاه طی همکاری های صورت گرفته از طرف همکارانم در ایستگاه ها و تاسیسات با خاموشی حداکثری؛ چراغ های روشنایی تمامی ایستگاه های بهره برداری شده در خط هفت در تمامی ساعات بهره برداری و غیر بهره برداری با در نظر گرفتن وجود روشنایی استاندارد، از تاریخ ۲۵تیرماه۱۴۰۰ تا ۱۷ مردادماه سال جاری اجرا شد.
عبداله پور با اشاره به اینکه در راستای حفظ و اطمینان از وجود روشنایی مطابق مقادیر استاندارد، آزمون های متعددی با دستگاه لوکس متر انجام و نتایج حاصله نشان دهنده وجود روشنایی مطلوب با قطع حداقل یک ردیف از چراغ های سکو و چند ردیف از روشنایی فضای سالن فروش بلیت و راهرو های پله برقی و ... در خطوط جدیدی چون خط هفت که از چراغ های روشنایی نسل جدید با نور مستقیم استفاده شده است افزود: نتایج این آزمون نشان می دهد با وارد مدار کردن تنها یک ردیف از چراغ های روشنایی با تامین شدت روشنایی 220lux که (بیش از میزان متوسط روشنایی در استاندارد می باشد) را تامین می نماید. 
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه خاطرنشان کرد: آزمون های لازم جهت مقایسه روشنایی خطوط  نیز به صورت نمونه انجام و نتایج قابل توجه آن به همراه اهداف پروژه با محاسبه میزان صرفه جویی مصرف انرژی در زمان طرح ارائه شد و نشان داد کاهش حدود ۳۵ درصد روشنایی در تمام ایستگاه های خط هفت 221184kwh صرفه جویی انرژی داشتیم که بطور متوسط برق 27648 خانوار ( 110592 نفر با احتساب هر خانوار چهار نفر ) در طول یک شبانه روز تامین گردید. 
لازم به توضیح است منبع استفاده شده در خصوص روشنایی مورد نیاز برای فضاهای مترو از جدول تاییدیه شرکت بهرو و The Lighting Handbook  کشور آلمان استخراج شده است.
عبداله پور تصریح کرد: با مثبت ارزیابی شدن این طرح صرفه جویی حداکثری برق در ایستگاه‌ها و اماکن فنی و تعمیرگاهی مورد تاکید قرار گرفت و طرح خاموشی و روشنایی نرمال و صرفا" استفاده از روشنایی اضطراری (که در خط ۷ بصورت پایلوت انجام شد در سایر ایستگاه های خطوط مترو نیز با رعایت تمام موارد ایمنی با نظر مدیران ارشد خطوط اجرا شد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه تصریح کرد: تلاش شد فرآیند تغییر لامپ های کم مصرف به ویژه لامپ هایLED به جای لامپ‌های پرمصرف درتمامی فضاهای اداری و کاری ایستگاه‌ها نیز سرعت بیشتری بگیرد و همانند ساختمان مرکزی شرکت بهره برداری مترو از سنسورهای حرکتی در سایر فضاهای مشابه نیز استفاده گردد.
وی خاطرنشان کرد: به صورت بهینه در  فضاهایی که نور خورشید وجود دارد لامپ ها بصورت خودکار یا حسب ضرورت در روز خاموش شوند و از نور خورشید جهت روشنایی مورد نیاز استفاده شود. همچنین خاموشی روشنایی در شب برای فضاهای همانند ایستگاه ها، فضاهای تعمیرگاهی و محوطه ها که تعارضی با امنیت و ایمنی ندارند، اقدام شده است.