به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازمعاونت ارتباطات و امور بین‎الملل شورای اسلامی شهر تهران، در نهمین جلسه شورای شهر تهران انتخاب دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران جهت عضویت در هیأت بدوی رسیدگی به کفالت نظام وظیفه موضوع ماده بیست و چهارم (24) قانون خدمت وظیفه عمومی در دستور کار اعضا قرار گرفت.

زهرا شمس احسان از طرف کمیسیون فرهنگی و اجتماعی گزارش خود را ارائه کرد و گفت: با توجه به کثرت پرونده‎ها و به اتفاق آراء کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، سید احمد علوی و نرگس معدنی‌پور از طرف این کمیسیون جهت عضویت در هیأت بدوی رسیدگی به کفالت نظام وظیفه موضوع ماده بیست و چهارم (24) قانون خدمت وظیفه عمومی انتخاب شدند.

در نهایت نظر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به رای گذاشته شد و عضویت سید احمد علوی با   18 رای موافق و نرگس معدنی پور با 16 رای موافق تصویب شد.