به گزارش اکونا پرس،

به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین‎الملل شورای اسلامی شهر تهران، در نهمین جلسه ششمین دوره شورای شهر تهران، انتخـاب دو نفـر از اعـضای شورای اسلامی شـهر تهـران جهـت عضـویت در هر یک از شـعبه‎های اول و دوم کمیـسیون مـاده 77 قانون شهرداری در دستور کار اعضا قرار گرفت.

 محمد آخوندی در گزارش خود بعنوان رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا گفت: در جلسه‎ای که برگزار شد، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به اتفاق آرا، ناصر امانی و حبیب کاشانی را جهـت عضـویت در هر یک از شـعبه‎های اول و دوم کمیـسیون مـاده 77 قانون شهرداری انتخاب کردند.

در نهایت نظر کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر عضویت این دو کاندیدا به رای گذاشته شد و کاشانی با  18 رای موافق و امانی با  17 رای موافق انتخاب شدند.