به گزارش اکونا پرس،

به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران علیرضا نادعلی در دهمین جلسه شورا طی تذکری گفت: خوشبختانه با توجه به تشکیل کمیسیون ها و برگزاری جلسات مباحث مطرح شده در این جلسات در حال نتیجه گیری است.

او ادامه داد: از سوی دیگر برگزاری این جلسات موجب شده کار جمعی که در آغاز شورا بین اعضا وجود داشت  به اقتضا تشکیل کمیسیون ها دچار توقف شود.   

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه جلسات غیر رسمی شورا روزهای شنبه برقرار باشد، اظهار داشت: بسیاری از موضوعات ما قابل طرح و ناظر بر دستورات جلسه نیست. این در حالی است که برخی نکات راهبردی و هدایت گر و برخی در جهت ریل گذاری حرکت شورا برای یک سال و حتی 4 سال آینده است. بنابراین برگزاری این جلسات در راستای افزایش سطح هماهنگی بسیار لازم است.