به گزارش اکونا پرس،

 از ۲۴ شهریور تا ۲ مهرماه منتظر دیدار شما در فروشگاه های شهروند هستیم.