به گزارش اکونا پرس،

دکتر پیام طبرسی افزود: ان‌شاءالله برای ۷ سال به بالا هم از چین واکسن وارد می‌شود تا بتوان مدارس را بازگشایی کرد.
وی گفت: طبق مطالعات، اعلام شده که واکسن سینوفارم کودکان یک دُز بوده و با سینوفارم بزرگسالان متفاوت است.
دکتر طبرسی افزود: کودکان قرار است یک دز واکسن تزریق کنند.
وی گفت:پاستور هم هنوز تولید و وارداتش به میزان مورد نیاز انجام نشده و اکنون عمدتا سینوفارم وارد شده است.
دکتر طبرسی اضافه کرد: البته پاسخ به این موضوع که واکسن کرونا برای کودکان یک دُز یا دو دُز است، هنوز دقیق نیست و باید صبر کنیم تا ببینیم سیاست وزارت بهداشت چیست و اعلام شود.