به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست و‌توسعه پایدار شهرداری تهران«شینا انصاری» با اشاره به آغاز سال تحصیلی افزود:  با وجودی که در کتاب های درسی دانش آموزان در پایه های مختلف،  مفاهیم کلی محیط زیستی گنجانیده شده است اما نحوه آموزش مبتنی بر روش های روز  همراه با آموزش روش های مهارت محیط زیستی بصورت طرح مسئله، مباحثه و تعامل فعال، بازدید و گردش علمی، کار گروهی، ارتباط با عناصر طبیعت حائزاهمیت هست چرا که ارایه مطالب تنها در کتب درسی قادر نخواهند بود موجب تغییرات مشهودی در رفتار دانش آموزان برای درک مسائل چالشی محیط زیست شوند.

وى اظهار داشت: آموزش می تواند تاثیر قابل توجهی در تقویت فرهنگ زیست محیطی و رسیدن به اهداف توسعه پایدار داشته باشد، آشنایی جوانان با علوم پایه زیست محیطی در مقاطع مختلف تحصیلی می تواند روحیه سازگاری و حس مسئولیت پذیری در حفاظت از منابع طبیعی را در آن ها تقویت کند.

وی با اشاره به آنکه اساسا آموزش های محیط زیستی به جز روش های مرسوم شامل سخنرانی یا تدریس در کلاس می تواند از طریق روش های موثر دیگر منجر به افزایش دانش محیط زیست و نهادینه شدن رفتارهای سازگار با محیط زیست شود گفت: روش تدریس، شرایط تدریس و میزان تسلط و‌دغدغه آموزش دهندگان این مفاهیم به کودکان از موضوعات بسیار مهم در آموزش فراگیر محیط زیست در نظام آموزش و‌پرورش کشور هست.

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران  با بیان اقدامات شهرداری تهران در خصوص آموزش های محیط زیستی گفت: خانه های محیط زیست در سراهای محلات شهر تهران بستر مناسبی برای آموزش های همه گروههای هدف بخصوص دانش آموزان هستند که می توانند در تعامل با مدارس برای ارائه آموزش های عملی و‌ کاربردی در موضوعات مختلف محیط زیست شهری ایفای نقش کنند

انصاری در ادامه به راه اندازی نشریه الکترونیکی کودک برای کودک  با عنوان «چناربان»  اشاره و خاطرنشان ساخت: این نشریه هم با فراهم کردن زمینه های لازم برای آموزش کودکان در فعالیت های قصه گویی، نقاشی، مصاحبه، عکاسی، خبرنگاری محیط زیست و بیان روایت های کودکان از محیط زیست در شکل های گوناگون با حمایت شهرداری تلاش می کند باعث افزایش سواد محیط زیستی در کودکان و نوجوانان شود.