به گزارش اکونا پرس،

بدیهی است که موانع زیادی بر سر راه کارآفرینان وجود دارد، سیاست‌ها و برنامه‌های مشوق کارآفرینی باید مبتنی‌بر شواهد و نیازهای واقعی کارآفرینان باشد و این امر مستلزم تجزیه و تحلیل موانع، نیازها و فرصت‌های کارآفرینی است. ازاین‌رو برنامه‌ها و اقدامات مؤثر بر توسعه کارآفرینی ازسوی دولت سیزدهم پیش‌بینی شد. هفته جهانی کارآفرینی نیز فرصتی ارزشمند است تا با مشارکت همه ذی‌نفعان برای شناسایی چالش‌ها و مرتفع‌کردن آنها اقدام شود. نکته قابل تأمل آنکه‌ پیشبرد کارآفرینی موضوعی گسترده و پیچیده است و اجرای موفق برنامه‌ها و اثربخشی حداکثری آنها منوط به وجود عزم ملی در کنار تعامل جمعی دستگاه‌های اجرائی است. بدیهی است برای ترویج و توسعه کارآفرینی در جامعه نمی‌توان تنها به برگزاری رویدادهای مختلف در هفته جهانی کارآفرینی اکتفا کرد.

کارآفرینی نیازمند ایجاد یک جریان مشترک است، نقش رسانه‌ها نیز در توسعه کارآفرینی، به‌ویژه در فهم درست جامعه، از مفهوم کارآفرینی و همکاری با دانشگاه‌ها بسیار مهم است. امید آن داریم که هفته جهانی کارآفرینی بستری شود تا کارآفرینان از تجربیات شکست‌ها و موفقیت‌های خود بگویند، سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان به تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های خود بپردازند و عموم افراد از طریق شرکت در مسابقات، کارگاه‌های آموزشی و سایر برنامه‌های مرتبط، به کشف توانمندی‌های خود، تفکر و تصمیم به راه‌اندازی کسب‌وکار تشویق شوند.

منبع: روزنامه شرق