به گزارش اکونا پرس،

به  نقل ازمعاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، در بیست و سومین جلسه شورا صورتجلسه یکم (دوره ششم) کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران مورد بررسی اعضا قرار گرفت که موارد نامگذاری شده به شرح ذیل هستند: 

بن بست بی نام به نام شهید حسین مرادی در لویزان در مطنقه 4

بن بست بی نام  به نام شهید مجتبی فرحزادی در کوچه استخر در فرحزاد ‌در منطقه 2

خیابان جدیدالاحداثی دربلوار معلم در مطنقه 18 به نام شهدای ارسباران

کوچه میلان 14 در شهرک ولیعصر به نام شهید جعفر شعاعی

پل بی نام در منطقه 5 به نام شهید گیورگیزیان

کوچه لاله دوم در منطقه 4 به نام شهید احمد گلبان با حفظ شماره

کوچه گاز به نام ایراندخت در خیابان شهید مخبری منطقه 5

کوچه چهارم به نام شهید محسن متین جو با حفظ شماره در دهکده المپیک

کوچه مشهور به نام شهید محمد عبداللهی در منطقه 7

کوچه بیی نام به گل زنبق در خیابان قزوین در منطقه 11

کوچه نهم با حفظ شماره به نام شهید محمد حیدریان واقع در بزرگراه آیت الله هاشمی در منطقه 5

کوچه هنرستان به نام شهید ناصر کمانی در منطقه 4

کوچه چهاردهم شرقی با حفظ شماره به نام شهید امرالله انصاری در منطقه 4

کوچه بیمه به نام مرحوم محمدرضا مقدسی واقع در خیابان استاد نجات الهی در منطقه 7