به گزارش اکونا پرس،

رییس سازمان برنامه و بودجه با استناد به اینکه سالها قبل دبیرخانه در آن سازمان بوده،درخواست بازگشت داده اند که متعاقب آن رییس جمهور دستور بررسی و طرح در شورای عالی اداری داده اند. منابع نزدیک به وزیر کار اعلام کرده اند در گفت و گوی وزیر با رییس جمهور، ایشان با انتقال دبیرخانه موافق نیستند»
این منبع آگاه افزوده است :
خبر موافقت رییس جمهور با جدایی دبیرخانه شورای عالی اشتغال از وزارت کار و الحاق به سازمان برنامه و بودجه تکذیب شده است.