به گزارش اکونا پرس،
به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «علی محمد قادری» در وبینار تخصصی «مدل های نوآوری اجتماعی در بهزیستی»گفت: معرفی بازیگران و مخاطبان زیست بوم کارآفرینی اجتماعی، تعریف سازمان اجتماعی با سه مشخصه خود گردانی، رفع مشکل اجتماعی و عدم توزیع سود در این راستا به ما کمک می کند.
قادری با بیان اینکه دولت ها به تنهایی نمی توانند مشکلات اجتماعی را رفع کنند خاطر نشان کرد: در این میان نقش سازمان های مردم نهاد وکمک های مردمی بسیار موثر است و دولت ها می توانند در هموار کردن کمک های این بخش،  نقش آفرین باشند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور، برنامه ریزی برای بهره مندی از حق مسئولیت اجتماعی (حق جوار) از کارخانه های آلوده کننده محیط زیست را بزرگ ترین فعالیت این سازمان دانست.