به گزارش اکونا پرس،

فاصله‌گذاری اجتماعی و شستن دست‌ها نیز در کاهش تعداد مبتلایان مؤثر بود، اما استفاده از ماسک مؤثرترین ابزار برای مقابله با ویروس کرونا بود.

محققان این مطالعه می‌گویند: «اقدامات شخصی و اجتماعی، از جمله شستن دست‌ها، استفاده از ماسک و فاصله‌گذاری فیزیکی در کاهش بروز کرونا مؤثر است.»

تیم تحقیقاتی که شامل متخصصان بهداشت عمومی و بیماری‌های عفونی در استرالیا، چین و بریتانیا بود، ۷۲ مطالعه را در مورد اقدامات احتیاطی کرونا در طول همه گیری جهانی ارزیابی کردند. سپس آن‌ها هشت مطالعه را بررسی کردند که بر روی شستن دست‌ها، استفاده از ماسک و فاصله‌گذاری فیزیکی تمرکز داشتند.

در میان شش مطالعه‌ای که استفاده از ماسک را بررسی کردند، محققان به کاهش ۵۳ درصدی موارد ابتلاء به کرونا پی بردند. در تجزیه و تحلیل گسترده‌تر با مطالعات بیشتر، مشخص شد پوشیدن ماسک باعث کاهش انتقال کرونا، موارد ابتلاء و مرگ و میر می‌شود.

در یک مطالعه در ۲۰۰ کشور، استفاده اجباری ماسک منجر به حدود ۴۶ درصد کاهش پیامد‌های منفی کرونا شد. در مطالعه دیگری در ایالات متحده، انتقال ویروس کرونا در ایالت‌هایی که استفاده از ماسک اجباری بود، ۲۹ درصد کاهش یافت.

در میان پنج مطالعه‌ای که به فاصله گذاری فیزیکی پرداخته بود، محققان به کاهش ۲۵ درصدی در میزان ابتلاء به کرونا پی بردند. یک مطالعه در ایالات متحده کاهش ۱۲ درصدی در انتقال ویروس کرونا را نشان داد، در حالی که مطالعه دیگری در ایران از کاهش در مرگ و میر ناشی از کرونا خبر داد.

به گفته محققان، شستن دست‌ها همچنین کاهش قابل توجهی در موارد ابتلاء به کرونا را تا ۵۳ درصد نشان می‌دهد.

محققان خاطرنشان می‌کنند: «احتمالاً کنترل بیشتر همه گیری جهانی کرونا نه تنها به پوشش بالای واکسیناسیون و اثربخشی آن بستگی دارد، بلکه به پایبندی مداوم به اقدامات مؤثر و پایدار بهداشت عمومی نیز وابسته است».