به گزارش اکونا پرس،

دکتر کمال حیدری افزود: کشورهای همسایه شرقی ایران علاوه بر مالاریا درگیر بیماریهای دیگری نیز هستند و متاسفانه بیمارانی که از شرق وارد کشور می شوند در تمام کشور پراکنده شده و استان های غیرهمجوار با مرزهای شرقی را نیز درگیر بیماری می کنند.

وی با اشاره به این که برای مهار بیماری سرخک و تب دانگی نیز زحمات زیادی از سوی همکاران بهداشتی کشیده شد، بیان داشت: با توجه به تهدیداتی که از شرق کشور داریم درگیر موضوعات مختلفی از جمله بیماری مالاریا هستیم که امیدواریم با برنامه ریزی ها در جهت دفع بیماری موفق باشیم.

معاون بهداشت با بیان این که خوشبختانه طی چهار سال اخیر شاهد انتقال محلی بیماری مالاریا در کشور نبوده ایم و در دو سال گذشته نیز فوت ناشی از مالاریا گزارش نشده است، گفت: با تلاش شبانه روزی و بی وقفه همکاران مان در سراسر کشور به ویژه استان های همجوار شاهد فصل جدیدی از مدیریت و مهار بیماری ها باشیم.

گفتنی است دکتر حیدری در ابتدای سخنان خود پیام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را قرائت کرد.