به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، با عنایت به سیاست دولت سیزدهم مبنی بر استفاده از مدیران جوان و انقلابی و تکیه بر مدیران جوان در بدنه مدیریتی و کارشناسی موجود در شرکت‌ها و اهمیت ارتقا از درون، و همچنین اهمیت شرکت مذکور در اقتصاد کشور و عدم تناسب ترکیب گذشته هیات مدیره و مدیریت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی برای تحقق اهداف مطلوب، با تصمیم کمیته انتصابات صندوق بازنشستگی کشوری، ضمن تشکر از هیات مدیره و مدیریت سابق شرکت، «مهدی ذوقی» بعنوان سرپرست شرکت تعیین شد.

وی که تا پیش از این مدیریت عامل شرکت انبار‌های عمومی غرب از زیرمجموعه‌های این شرکت را برعهده داشت، دارای دکترای مدیریت دولتی و سابقه مدیریت میانی و ارشد در مجموعه شرکت‌های تابعه گروه انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران است.

پیش از ذوقی، «حمیدرضا کیامنفرد» مدیریت این شرکت را عهده‌دار بود که به صورت مأمور از بخش اداری مجلس شورای اسلامی در این مجموعه حضور داشت.

گفتنی است، «مصطفی قنادها، عباس مجتهدزاده، اسماعیل خلیلی، محمدرضا اسدی و حمیدرضا کیامنفرد» اعضای هیأت مدیره سابق این شرکت بودند که برخی اعضا به دلایلی، نقش فعالی در مدیریت این شرکت نداشتند.