محمدعمار امینی؛ دبیر طرح توسعه رویدادهای رقابتی مسئله‌محور (طرح شهید بابایی) با اشاره به اهداف این طرح، گفت: رویدادهای رقابتی مسئله‌محور همانگونه که از نامش پیداست، حول یک مسئله شکل می‌گیرند وصاحب مسئله می‌تواند یک نهاد دولتی یا حاکمیتی و یا حتی بخش خصوصی باشد که مسئله خود را از طریق کارگزاران به رقابت می‌گذارد تا دانشجویان و مستعدان برای حل آن در قالب تیم‌های مختلف به رقابت بپردازند. 

وی افزود: با هدف توسعه این رویدادهای، بنیاد ملی نخبگان طرح شهید بابایی را راه‌اندازی کرد تا در قالب این طرح علاوه بر توانمندسازی دانشجویان ذیل یک مسئله واقعی از صنعت و یا جامعه، این افراد بتوانند برای حل مسائل موجود راه‌حل‌های علمی و کارشناسانه ارائه دهند. 

امینی ادامه داد: یکی از رویدادهای طرح شهید بابایی در سال گذشته، رویداد پیچ خط مشی بود که بنیاد احسان به عنوان صاحب مسئله آن را به رقابت گذاشته بود تا تیم‌های دانشجویی درباره محورهای مختلف مسائل اجتماعی مناطق آسیب دیده مانند مهاجران غیرقانونی و اتباع بدون مجوز، زنان سرپرست خانوار، دانش‌آموزان مستعد این مناطق و معتادان، راهکارخهای خود را بریا برون‌رفت از مشکلات این محورها ارائه دهند. در برخی از رویدادهای نیز نیازهای صنایع و شرکت‌ها مانند پیل سوختی و یا باتری‌های پیشرفته به رقابت گذاشته شد. 

دبیر طرح توسعه رویدادهای رقابتی مسئله‌محور یادآور شد: با توجه به اینکه در سال گذشته کشور با دو موضوع مهم انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای اسلامی شهر و همچنین شیوع اپیدمی کرونا درگیر بود، یکی از مهمترین رویدادهای این طرح در سال گذشته برگزاری انتخاب در دوران کرونا بود که این موضوع از سوی پژوهشکده شورای نگهبان ارائه و در قالب طرح شهید بابایی بین تیم‌های دانشجویی به رقابت گذاشته شد. 

امینی خاطرنشان کرد: طرح شهید بابایی به نوعی نسل جدید حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان از مستعدان برتر است و تلاش دارد ضمن ایجاد زیست‌بوم دانش‌بنیان، زمینه لازم را برای تزریق توان جامعه نخبگانی به بخش‌های مورد نیاز در جامعه فراهم کند.