به گزارش اکونا پرس،

دکتر موسوی در این بازدید به عیادت از بیماران بستری در بخش‌های مختلف این بیمارستان پرداخت و ضمن قدردانی از زحمات کادر درمان بیمارستان به پیگیری مسائل بیمارستان و طرح‌های توسعه‌ای آن پرداخت.
دکتر موسوی هفته تأمین اجتماعی را به کارکنان و کادر درمان این بیمارستان تبریک گفته و از زحمات این عزیزان بابت خدمت به بیماران بویژه در دوران همه‌گیری کرونا قدردانی کرد.
در این بازدید بخش‌های مختلف بیمارستان، تجهیزات پیشرفته پزشکی و بخش‌هایی از مراکز و اتاق‌های عمل جدید مورد ارزیابی قرار گرفت تا در فرایند بهره‌برداری از آن‌ها تسریع و عملیاتی شود.
دکتر اسلامی معاونت درمان، دکتر اسفندیاری معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌ها و مهندس سمیع مدیرکل دفتر مدیرعامل، دکتر موسوی را در این بازدید همراهی کردند.