به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت شهروند، داود قربانیان امروز ۲۸ تیرماه در احکام جداگانه‌ای مختار کرمی را به سمت سرپرست معاونت بازرگانی، امیر‌شهرام شاه‌علی را به سمت سرپرست مدیریت تامین کالا، علی شاطری را به سمت سرپرست مدیریت توسعه فیزیکی، محمد عظیمی را به سمت مدیریت تبلیغات و درآمد و سید‌رضا هادیان فر را به سمت سرپرست توسعه تجارت الکترونیک (فروشگاه مجازی) شهروند منصوب کرد.