به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «نرجس بختیار خلج» مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده در نشست «قرارگاه مهارت‌افزایی و اشتغال زنان خانه‌دار» که به همت وی و مشارکت با دستگاه‌های مرتبط برگزار شد با بیان اهمیت تعالی و بالندگی زنان به ویژه زنان خانه‌دار گفت: نقش زنان در خانواده و اجتماع، محوری است و زنان خانه‌دار به عنوان کنشگران فعال که بیشترین حضور کمی را در کنار اعضای خانواده دارند می‌توانند در ابعاد مختلف از جمله بعد اقتصادی به عنوان مدیران مصرف خانوار و مشخصا با مهارت آموزی و گرایش به سمت ایجاد و تقویت مشاغل خانگی، نقش موثری را در رونق تولید و توسعه مشاغل خانواده محور و بومی داشته باشند.
 وی افزود: در حال حاضر با جمعیت قابل توجه ورودی زنان سرپرست خانوار نیازمند حمایت مواجه هستیم هستیم که عمدتا خانه دار، غیرشاغل با امکانات حداقلی هستند و طبیعتا  بخشی از مهارت های فردی و اجتماعی لازم را در طول زندگی مشترک فرا نگرفته و نیازمند کمک هستند.

وی ادامه داد:  بالندگی و توانمندی زنان خانه دار از جمله در حوزه مهارت آموزی و تقویت مشاغل خانگی می‌تواند گامی موثرتر و اقدامی پیشگیرانه بر ورودی دستگاه های حمایتی نیز باشد به ویژه که مکان مشاغل در منزل، هزینه پایین، حضور مادر در کنار فرزندان و تشویق و ایجاد بستر اشتغال سایر اعضای خانواده از ویژگی های مهم این گروه مشاغل است.