به گزارش اکونا پرس،

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که 98 درصد شهرهای کشور در وضعیت زرد و آبی قرار دارند.

کرونا , واکسن کرونا , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

بر اساس این گزارش، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از یک به صفر و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از 12 به 7 شهر کاهش یافت. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از 211 به 180 و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از 224 به 261 شهر رسید.

هیچ شهری در وضعیت قرمز کرونا قرار ندارد؛‌ اسامی هفت شهرستان نارنجی، 180 شهر زرد و 261 شهر آبی در تصاویر زیر آمده است:

کرونا , واکسن کرونا , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

کرونا , واکسن کرونا , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

کرونا , واکسن کرونا , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,