به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی سازمان اتکا سردار پورجمشیدی اظهار کرد: در واقع سازمان اتکا توانسته الگوئی برای سایر بخش‌های کشور ارائه کند. این را امروز در این نمایشگاه دیدیم که هم در حوزه‌ی تحقیقات و هم در حوزه‌ی تولید کارهای خوب و بزرگی انجام شده است .

او بیان کرد: سازمان اتکا با ورود به مساله نیازهای اساسی کشور در حوزه‌ی کشاورزی،شیلات و هم در تولید گوشت دام و همچنین در لباس و سایر موضوعاتی که در نمایشگاه داریم می‌تواند برآورنده ی بخش قابل توجهی از نیاز کشور باشد .

وی ادامه داد : نکته‌ی حائز اهمیت این که اتکا با بخش خصوصی و مردم ارتباط خیلی خوبی برقرار کرده مثلا در حوزه‌ی حبوبات، یا تولید بذری که در اختیار کشاورزان می گذارد این خود باعث ایجاد اشتغال بین مردم میگردد .