• رهبری معظم انقلاب در ابتدای جلسه‌ی درس خارج فقه:

    رهبری معظم انقلاب تاکید کردند: مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.