به گزارش اکونا پرس،

حسن نوریان، سرکنسول کشورمان در کراچی در شبکه ایکس نوشت: فرعی و غیر دولتی بودن دانشگاه کراچی و یا اعطای مدرک توسط معاون دانشگاه کاملاً بی اساس است.

وی همچنین نوشت: این دانشگاه ١٠٠ درصد دولتی بوده و بزرگترین دانشگاه پاکستان به شمار می‌رود. طبق قانون اساسی پاکستان، حکمران ایالت، Chancellor دانشگاه‌هاست و مدیریت عالی دانشگاه Vice-Chancellor نامیده می‌شود.