همین‌طور در این ویدئو به چگونگی شکل‌گیری دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا اشاره می‌کند و درباره پیشرفت مذاکرات و شروط ایران برای توافق جدید توضیح می‌دهد.

طبق ادعای ایران اینترنشنال تسهیل برخی تبادلات پولی و بانکی در حوزه تجارت دولتی و بخش خصوصی و تضمین دسترسی ایران به تمامی منابع خود در خارج از کشور ازجمله شروط ایران برای این توافق است.

طبق این گزارش به نظر می‌رسد شروع حملات سهمگین اسرائیل به رفح یعنی اسرائیل شرط آمریکا را پذیرفته و به توافق آمریکا با ایران رضایت داده و این توافق بسیار نزدیک است.