به گزارش اکونا پرس،

این نشست برخط با حضور علیرضا بیکدلی معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات و علیرضا محمودی، مسئول برگزاری انتخابات خارج از کشور و ناصر کنعانی سخنگوی و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه با حضور اعضای ستادهای اجرایی انتخابات در حوزه‌های جغرافیایی مختلف برگزار شد.
در این نشست‌ها آخرین اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته برای برگزاری چهاردهیمن انتخابات ریاست جمهوری و بررسی حصول اطمینان از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات و زمینه حضور مشارکت حداکثری هم وطنان ایرانی خارج از کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سفرا و روسای نمایندگی‌های کشورمان ضمن تشریح آخرین تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته از جمله مشخص شدن ترکیب هیأت‌های اجرایی، سوالات خود را طرح کردند که پاسخ لازم ارائه شد.

به گزارش ایسنا،در نشست برخط با نمایندگی‌های حوزه های مختلف جغرافیایی از جمله اروپا، زمانی مدیرکل انتخابات شورای نگهبان و اعضای هیئت نظارت بر انتخابات خارج از کشور نیز حضور داشتند.