به گزارش اکونا پرس،
به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، شش نفر از نمایندگان سه سوال ملی به این شرح از ظریف پرسیدند: 
1- براساس چه مجوز قانونی بعد از اجرایی شدن برجام توافق محرمانه با نماینده امریکا امضا کردید؟
2- وقتی در مذاکرات برجام زورتان به طرف های مقابل نرسید چرا نیامدید به مجلس و به مردم گزارش نکردید؟ آیا مردم نامحرم بودند و یا مجلس و یا هردو؟ 
3- چرا در ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور با قوه قضاییه همکاری نمی کنید؟
وزیر امور خارجه سپس به هر سه سوال به صورت جداگانه پاسخ داد و در رای گیری، نمایندگان هر سه پاسخ ظریف را قانع کننده دانستند.