به گزارش اکونا پرس،

موسوی پیش از این مدیرکل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه بود.

با انتصاب بهرام قاسمی به عنوان سفیر ایران در فرانسه، موسوی سخنگوی جدید وزارت خارجه شد.