به گزارش اکونا پرس،

حشمت الله فلاحت پیشه  در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: مجلس عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت است  و هر تصمیمی در مجمع باید با حضور نماینده قوه مققنه باشد و در مورد FATF و پالرمو هم هیچ تصمیم رسمی جدیدی در مجمع اتخاذ نشده است هرچند ممکن است شرایط رد این لوایح فراهم باشد اما از هر اقدامی که در جهت گسترش بحران با دنیا است باید پرهیز کنیم.

وی افزود: موضوع پالرمو و سی اف تی از مناسبات ما و امریکا اثر پذیرفته است اما معتقدم ارتباط مستقیمی با این کشور ندارد و ما نباید در دنیا انزوارا برای خود انتخاب کنیم و رد کردن پالرمو به معنای حرکت کردن در مسیر انزوا است و این چیزی است که آمریکا می خواهد.

 نماینده اسلام آباد غرب تصریح کرد: در خود آمریکا 5 کمیسیون اصلی مجلس نمایندگان این کشور مخالف سیاست های ترامپ هستند و در دنیا نیز این سیاست ها مخالفان زیادی دارد و ما نباید شرایطی را ایجاد کنیم که افرادی مثل بولتون و ترامپ بتوانند اجماع آمریکایی علیه ایران شکل دهند.